Jag kan bli din resurs och tillgång för att nå uppsatta mål

De fyra ledorden för coachning

NULÄGE

MÅL

MÖJLIGHETER

HANDLINGSPLAN

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coaching är inte terapi, vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt.
Nuläge – Mål – Möjligheter – Handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?".

Vad gör coachen?

Min främsta uppgift som coach är att göra dig framgångsrik i din egna förändringsprocess. Jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Det viktigaste för att du ska utvecklas är att du ökar din kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Jag som coach utgår ifrån att du både kan och vill ta ansvarar över dina val och handlingar.

Jag ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Mina främsta verktyg som coach är ett aktivt närvarande och kraftfulla frågor, som i sin tur resulterar i en ökad medvetenhet, utveckling och lärande hos dig. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg som jag använder för att stötta dig att själv finna svaren och vägen till förändring.

Motivationen utifrån de nya insikterna brukar kännas snabbt och målet är att du efter coachperioden ska kunna använda redskapen fortsättningsvis genom livet.

Work-Life-Balance för företag

För företag erbjuder jag "Work-Life-Balance" där jag på plats kan möta och coacha medarbetarna till bättre motivation och att långsiktigt utvecklas som personer, vilket gynnar både de själva och organisationen.

 

 

 

 

Coaching by Lindström

Malin Lindström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linköping / Östergötland

Jag arbetar enligt den internationella coachingorganisationen ICF:s riktlinjer.


© Coaching by Lindström / Linköping / Östergötland